Skip to the main content

Nieuwsbrief augustus 2020

Op 25 augustus 2020 is het bestuur bijeen geweest om te spreken over hoe de afsluiting van het afgelopen bridgeseizoen en het opstarten van het nieuwe bridgeseizoen in september zal gebeuren. Dit alles omdat corona ons nog steeds hevig parten speelt in ons (bridge)leven.

Bridgeseizoen 2020/2021

In september as. hadden we graag van start willen gaan met ons nieuwe bridgeseizoen. Helaas is het coronavirus nog steeds een grote spelbreker, het virus is moeilijk te bestrijden en op dit moment wordt alles op alles gezet om een nieuwe uitbraak ervan te voorkomen.

Leppehiem heeft laten weten voorlopig geen grote groepen toe te laten.. En kan ons ook niet zeggen wanneer dat wel zal kunnen. Daarnaast is het de vraag of wij onder een coronabridgeprotocol zouden willen bridgen. Hoe dan ook: het bestuur heeft besloten onze wekelijkse competitiebridgeavonden tot 1 januari NIET te organiseren. In december wordt gekeken of dit in januari wel mogelijk is.

Alternatieve mogelijkheden

Het bestuur biedt twee alternatieven aan:

  • Het organiseren van de competitie via Stepbridge op de dinsdagavonden. Hiervoor willen wij inventariseren hoeveel leden hiervoor interesse hebben. Voor de leden die “computervrees”hebben: wij helpen u met alle liefde! Graag aanmelden voor 5 september bij de secretaris van onze vereniging, Ingrid Dam, e-mailadres: ingrid.m.dam@gmail.com
  • Thuisbridge. We weten dat diverse leden de afgelopen maanden bij elkaar thuis hebben gebridged. Dit stimuleren we graag. Wilt u graag thuisbridgen en zoekt u daarvoor bridgers? Geeft u op , we kunnen leden die willen bridgen koppelen aan anderen. Ook hiervoor geldt dat zij zich voor het thuisbridgen kunnen aanmelden bij de secretaris: ingrid.m.dam@gmail.com

Ledenvergadering en contributie

De ledenvergadering die normaal in september voor het nieuwe bridgeseizoen wordt gehouden zal worden opgeschort. De stukken zullen wel worden aangeleverd per mail rond 15 september 2020.

Een belangrijk punt is de contributie voor het komende seizoen 2020/2021. Op de afgelopen ledenvergadering is al besloten om de contributie te verhogen naar 70 euro per 1 september 2020,

In verband met het niet doorgaan van onze bridgeactiviteiten tot 1 januari 2021 , het niet hoeven betalen van huur aan Leppehiem zolang wij daar niet bridgen, en het feit dat de bondscontributie wel betaald moet worden, hebben wij als bestuur besloten om de contributie voor komend bridgeseizoen voorlopig vast te stellen op 40 euro. In de eerstvolgende ledenvergadering moet dit nog worden geformaliseerd. Wanneer deze vergadering plaatsvindt is ivm corona niet bekend. Begin oktober 2020 krijgt u per mail een factuur toegezonden van de penningmeester.

Jubileumcommissie

De jubileumcommissie heeft zijn activiteiten de laatste maanden op een laag pitje gezet. Wel vermeldenswaardig is dat tot 15 maart in onze jubileumpot 685,00 euro is gedoneerd. Binnenkort zal ook de jubileumcommissie weer worden bijeengeroepen.

Tot slot

Zodra er nieuws is hoort u van ons. Blijf gezond en pas op uzelf en uw medemens.

Hartelijke groet: Tom. Cor, Foke, Fred en Ingrid ( bestuur). Meinard, Ernst, Fred ( TC)

Andere artikelen

Nieuwsbrief juni 2020

Het bestuur heeft 16 juni vergaderd en gesproken over het wel en wee van declub in deze bizarre...

14/09/2020 - Cor Brouwer

Nieuwsbrief maart 2020

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

14/09/2020 - Cor Brouwer
Annemabeker 2020 naar Aldeboarn

Annemabeker 2020 naar Aldeboarn

Na een sportieve strijd is het BC De Toer gelukt om de Annemabeker te veroveren. De bridgers...

14/09/2020 - Cor Brouwer